Persbericht: KHRV start procedure voor toekomst drafsport

Het bestuur van de Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging Groningen (KHRV) heeft na rijp beraad besloten een juridische procedure op te starten tegen het ontruimingsbevel dat de gemeente Groningen de KHRV per 4 januari 2021 heeft opgelegd. Inmiddels is verantwoordelijk wethouder Inge Jongman door de KHRV op de hoogte gebracht van dit besluit.

Een nieuwe bruikleenovereenkomst die de gemeente afgelopen maand heeft opgesteld en die het vigerende huurcontract dient te vervangen, wordt niet getekend. Door een voor de KHRV positieve uitspraak van de rechter hoopt de drafvereniging de toezegging af te dwingen om minimaal nog een volledig seizoen door te mogen (blijven) koersen onder dezelfde voorwaarden als vastgelegd in het thans geldende huurcontract.

Motivering:

  • –  De gemeente heeft de KHRV toegezegd (conform gemeentelijk ‘staand beleid’) dat er nog paarden draverijen georganiseerd mogen worden tot en met uiterlijk 12 juni 2021. Dat lijkt een toezegging van een dikke 5 maanden, maar daar kan al 50% vanaf getrokken worden omdat er sinds jaar en dag tot en met half maart nooit gekoerst kan worden in het Stadspark. Er kan bij vorst immers niet gestrooid worden en er is geen verlichting.Dat betekent tevens dat als de KHRV komend deelseizoen eindelijk talrijk publiek wil kunnen ontvangen, en dat geniet uiteraard ieders voorkeur, dat er later in het jaar meer kansen liggen dan tot begin juni 2021 die nu door de gemeente onwrikbaar wordt aangehouden. Zeker nu het gehele land in een ‘lockdown’ zit, is het maar de vraag of koersen met publiek aan de orde is in maart, april en mei. De kans dat er met publiek gekoerst kan worden lijkt realistischer voor de tweede helft van 2021 met de huidige kennis.
  • –  Een nadrukkelijk verzoek dat de KHRV bij de gemeente heeft neergelegd is om nog wel de Sweepstakes (een klassieke draverij welke sinds 1943 wordt verreden in het Stadspark en sportief gezien het hoogtepunt van het jaar) te mogen verrijden. Door externe omstandigheden, voornamelijk ingegeven door het landelijk koersprogramma, kunnen/mogen de Sweepstakes enkel eind juni en liever nog in juli 2021 verreden worden. De gemeente heeft echter meteen laten weten hierin de KHRV niet tegemoet te willen komen. Men wenst onder geen beding af te willen wijken van het voornemen om precies begin juni 2021 de werkzaamheden op de drafbaan te gaan opstarten. Dat zou volgens de gemeente zeker niet twee, drie of vier weken kunnen wachten? Zeer opmerkelijk aangezien de uitwerking van de benodigde investeringen, de bijbehorende businesscase en het gewenste exploitatiemodel eind maart 2021 pas wordt besproken in de gemeenteraad. Van goedkeuring is dus nog geen enkele sprake, maar de gemeente heeft kennelijk de planning van alle werkzaamheden aan de drafbaan al rond waardoor er na 12 juni geen draverijen meer kunnen plaatsvinden?!
  • –  De gemeente heeft te kennen gegeven dat de KHRV in 2021 geen huur behoeft te betalen. Dit lijkt een hoffelijk gebaar maar daar staat tegenover dat de financiële bijdrage die sinds jaar en dag wordt betaald door de gemeente om de baan te kunnen onderhouden (ook vóór en na een evenement van anderen waarbij de sintelbaan het te verduren krijgt) wordt stopgezet. Uiteraard is die financiële bijdrage een veelvoud van de huurprijs. En na een seizoen in 2020 waarbij alle meetings gedwongen zijn afgewikkeld zonder publieksinkomsten, is het een onaangename verrassing dat de KHRV zonder vergoeding voor deze onderhouds- en herstelkosten kan opdraaien in 2021.

Maar de belangrijkste reden is dat de drafsport, de leden, de vrijwilligers en de sponsors van de KHRV, de liefhebbers, de trainers, de eigenaren en al de trouwe Stadjers hebben verdiend dat de KHRV zich tot de laatste snik verzet tegen het roem- en respectloos laten verdwijnen van onze mooie sport uit het Stadspark. Dit gebeurt na circa 134 jaar uit de Stad en na 98 jaar uit het Stadspark en daarmee eigent de KHRV zich graag het recht toe om in alle waardigheid en met een zo optimaal mogelijk gevoel afscheid te kunnen nemen van het Stadspark. Het is natuurlijk dieptriest dat een dergelijk afscheid ons door de gemeentelijke bestuurders niet wordt gegund en dat dit nu middels een procedure bij de rechter moet worden afgedwongen.