Persbericht KHRV: “Te kort door de bocht!”

“Te kort door de bocht”

Zoals u allen weet is de rechter afgelopen week de KHRV niet tegemoet gekomen door te oordelen dat de door de KHRV gevraagde “Ontruimingsbescherming” niet verleend gaat worden. Het contract om de drafbaan te huren was per 01-01-2021 door de gemeente opgezegd en de KHRV had gehoopt door het verkrijgen van die Ontruimingsbescherming nog heel 2021 door te kunnen blijven koersen onder gelijke condities. Overigens heeft de rechter dit wel gedeeltelijk toegekend door te bepalen dat de ontruiming pas op 27 augustus 2021 geschied dient te zijn.

Er was inmiddels al overeenstemming tussen de gemeente en de KHRV bereikt dat er tot begin augustus 2021 door gekoerst mag worden maar de rechter heeft bepaald dat dit dus praktisch de hele maand augustus wordt. Voor zo ver de ontwikkelingen van afgelopen week.

Waar wij als bestuur (en vrijwilligers) van de KHRV wel behoorlijk van schrokken waren de vette “koppen” in diverse media dat door de uitspraak van de rechter de drafsport “nu definitief gaat verdwijnen uit het Stadspark” etc. Tussen u en ons gezwegen is dat werkelijk veel te kort door de bocht. De rechter heeft immers de mogelijkheid om te koersen (drafsport 1.0) slechts deels verlengd maar hij heeft geen enkele uitspraak (en dat was ook niet aan de orde) gedaan over de plannen van de KHRV om op kleinschalige wijze door te gaan met koersen in het Stadspark. Dit plan Drafsport 2.0 dat na de uitspraken van wethouder van der Schaaf na 17 februari j.l. inzake de mogelijkheid van het organiseren van kleinschalige evenementen op de Drafbaan is gelanceerd is immers nog helemaal  ongeschonden en daarmee nog springlevend.

Niet voor niets gaan komende woensdag 12 mei 6 (!) oppositiepartijen kritische vragen stellen aan het college omtrent de correctheid van de onderbouwing die al dan niet is afgegeven met betrekking tot de plannen om de drafbaan om te bouwen tot een mega-evenemententerrein. Hoe daarbij (ook indertijd) is omgesprongen met de informatievoorziening aan de Raad inzake het toch echt moeten verdwijnen van de drafsport (hoge kosten, veiligheid, terugloop in bezoekersaantallen etc.) staat daar wel degelijk hoog bij op de agenda. Daar zijn immers schriftelijke vragen over gesteld door die 6 oppositiepartijen die eerst nog maar adequaat beantwoord zullen moeten worden. Want dat is dus tot op heden niet naar behoren gebeurd. Daarnaast is er dus ook nog helemaal geen helderheid inzake het al dan niet doorgaan van het plan 2.0. En zo lang die duidelijkheid ontbreekt vecht de KHRV nog steeds door voor behoud.

Dat deze uitspraak van afgelopen week door de rechter daar niet bij helpt mag duidelijk zijn maar dat diverse meeste media zo ongenuanceerd met de feiten aan de haal gaan helpt eerlijk gezegd niet. Wat een grote sof. Het is immers pas helder of de drafsport definitief gaat verdwijnen uit het Stadspark als daar begin juni 2021 door de Raad een uitspraak over wordt gedaan. En geen dag eerder.

We hebben de afgelopen jaren op veel steun mogen rekenen vanuit de media maar dit soort van berichtgeving voelt als een steek in de rug. We hopen dan ook van harte dat er op korte termijn correcte informatie vanuit de media naar buiten komt inzake de gang van zaken op de drafbaan opdat niet “iedereen” de drafsport al op voorhand heeft afgeschreven zoals nu helaas gebeurt.